Veiling op grond van executoriaal beslag

Als iemand door de rechter is veroordeeld om een bedrag te betalen en alsnog in gebreke blijft met die betaling, volgt er een executoriaal beslag, gelegd door de schuldeiser. De schuldenaar wordt vervolgens hiervan middels een betekening op de hoogte gesteld. Rust op het registergoed waarop het beslag werd gelegd een recht van hypotheek, dan zal ook de desbetreffende hypotheekhouder (meestal een bank) hiervan op de hoogte worden gebracht. Die kan vervolgens, indien hij dat wenst, de veiling overnemen, in welk geval alle regels van een veiling op grond van hypotheek weer gelden (zie hierboven).

Neemt de hypotheekhouder de veiling niet over, dan kan de beslaglegger/schuldeiser de veiling voortzetten. Hij wijst een notaris aan, en ook die aanwijzing zal aan de schuldenaar worden betekend, evenals de datum van de voorgenomen veiling. Ook andere belanghebbenden zullen (net als bij een veiling op grond van hypotheek, zie hierboven) worden betekend.

De veiling vindt verder op dezelfde manier plaats als een veiling op grond van hypotheek, alleen is het hierbij niet mogelijk om een onderhands bod te doen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met ons kantoor.