Personenvennootschappen

De Vennootschap

De Vennootschap is een overeenkomst tot samenwerking voor gemeenschappelijke rekening van twee of meer personen, ‘de vennoten’, welke samenwerking is gericht op het behalen van vermogensrechtelijk voordeel ten behoeve van alle vennoten door middel van de inbreng door ieder van de vennoten.

Er wordt onderscheid gemaakt tussen de openbare vennootschap en de stille vennootschap:

Openbare vennootschap: dit is de vennootschap tot het uitoefenen van een beroep of een bedrijf, en die op een voor derden duidelijk kenbare wijze naar buiten treedt onder een door haar als zodanig gevoerde naam.

Stille vennootschap: de vennootschap die niet een openbare vennootschap is.

De vennoten van een openbare vennootschap zijn hoofdelijk verbonden voor de verbintenissen van de vennootschap.

De vennoten van een stille vennootschap zijn voor de verbintenissen van de vennootschap over het algemeen, ieder voor een gelijk deel verbonden, tenzij in de overeenkomst met de derde anders is bepaald.

De Commanditaire Vennootschap (CV)

De CV is de als zodanig optredende openbare vennootschap. Het belangrijkste verschilpunt is dat er bij de CV twee soorten vennoten worden onderscheiden. Dit zijn de gewone vennoten en de commanditaire vennoten. De gewone vennoot van de CV is, evenals de vennoot van de openbare vennootschap, persoonlijk en hoofdelijk aansprakelijk voor de vennootschapsschulden. Dit geldt niet voor de commanditaire vennoot, ook wel de stille vennoot genoemd.

Wij kunnen u bijstaan bij de vormgeving van de benodigde overeenkomst.

Voor nadere informatie over het opstellen van zo een benodigde overeenkomst en de daarbij behorende documenten kunt u contact opnemen met ons kantoor.

Kosten

Vastrecht Naf.     305,00
Registratiekosten  (minimaal) Naf.     120,00
Zegelkosten vestigings- en directievergunning (bij 1 bestuurder) Naf.       40,00
Honorarium[1] Naf.  1.950,00
Administratieve kosten Naf.     165,75
Omzetbelasting 6%[2] Naf.     126,95
Registratiekosten KvK[3] (incl. Uittreksel en naamsgoedkeuring)      Naf.     145,00
Totaal Naf.   2852,70

[1] Het honorarium bedraagt Naf. 1950 voor een standaard oprichting. Voor een niet standaard oprichting zal het honorarium hoger uitvallen. Wij zullen u dit  aangeven.
[2] Omzetbelasting is niet verschuldigd door rechtspersonen waarvan de activiteiten buitengaats plaatsvinden.
[3] De registratiekosten bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid zijn afhankelijk van het nominaal kapitaal.