Benodigde documenten/Kosten

Cliƫntenonderzoek

Cliënten die een transactie door de notaris willen laten uitvoeren, moeten zich eerst persoonlijk laten identificeren en hun identiteit, met behulp van een geldig en origineel identiteitsbewijs, bij de notaris laten verifiëren. Afhankelijk van de mate van het risico dat een bepaalde cliënt of transactie meebrengt, is de notaris op grond van de Landsverordening Identificatie bij Financiele Dienstverlening verplicht verder cliëntenonderzoek te doen. Dit geldt bijvoorbeeld voor cliënten die een politiek prominente functie bekleden. Deze worden ook wel PEP’s genoemd: politically exposed persons.

De notaris is verplicht ongebruikelijke geldtransacties die te maken kunnen hebben met witwaspraktijken of het financieren van terrorisme, te melden bij het meldpunt ongebruikelijke transacties.  Dit op grond van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties. Ook wanneer het gaat om een voorgenomen transactie die (nog) niet wordt uitgevoerd. Cliënten zonder twijfelachtige intenties hebben natuurlijk niets te vrezen.

Vennootschap

Voor het oprichten van een vennootschap dient u de volgende gegevens en documenten aan te leveren.
 
Van de oprichter(s), directeur(en) en aandeelhouder(s) ontvangen wij:

 • Alle voornamen voluit;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum & -plaats;
 • Huwelijkse staat;
 • Nationaliteit;
 • Naam van vennootschap;
 • Adres van de vennootschap;
 • Doel van de vennootschap;
 • Aandelenverhouding.


Documenten:

 • door ons gemaakte kopie identiteitsbewijs van de oprichter(s) en bestuurder(s);
 • kopie uittreksel(s) van de bestuurder(s) uit de basisadministratie persoonsgegevens Bevolkingsregister (Bewijs van adres) in geval de bestuurder(s) hier woonachtig zijn met vermelding van huidig adres en huwelijkse staat;
 • in geval de bestuurder(s) niet hier is/zijn geboren, maar hier wel woonachtig is/zijn, tevens een Verklaring van Rechtswege of een verblijfsvergunning, af te halen bij de Vreemdelingendienst;
 • situatietekening van het adres van de vennootschap verkrijgbaar bij het Kadaster.

Kosten:

Vastrecht Naf.     305,00
Registratiekosten (minimaal) Naf.     120,00
Zegelkosten vestigings- en directievergunning (bij 1 bestuurder) Naf.       40,00
Honorarium 1 Naf.  1.950,00
Administratieve kosten Naf.     165,75
Omzetbelasting 6% 2 Naf.     126,95
Registratiekosten KvK 3 (incl. Uittreksel en naamsgoedkeuring)      Naf.     145,00
Totaal Naf.   2852,70

[1] Het honorarium bedraagt Naf. 1950 voor een standaard oprichting. Voor een niet standaard oprichting zal het honorarium hoger uitvallen. Wij zullen u dit  aangeven. [2] Omzetbelasting is niet verschuldigd door rechtspersonen waarvan de activiteiten buitengaats plaatsvinden. [3] De registratiekosten bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid zijn afhankelijk van het nominaal kapitaal.
 

Stichting/ Stichting Particulier Fonds / Vereniging

Voor het oprichten van een Sichting/Stichting Particulier Fonds dient u de volgende gegevens en documenten aan te leveren.

Van de oprichter(s) alsmede van de bestuurder(s) ontvangen wij:

 • Alle voornamen voluit;
 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum & -plaats;
 • Huwelijkse staat;
 • Nationaliteit;
 • Naam van de stichting;
 • Adres van de stichting;
 • Doel van de stichting.
   

Documenten:

 • (door ons gemaakte) kopie identiteitsbewijs en bewijs van adres van de oprichter(s) alsmede van de bestuurder(s).

Kosten:

Vastrecht Naf.     305,00
Registratiekosten  (minimaal) Naf.       55,00
Honorarium4 Naf.  1.950,00
Administratieve kosten Naf.     165,75
Omzetbelasting 6% 5 Naf.     126,95
Registratiekosten KvK3 (incl. Uittreksel en naamsgoedkeuring) Naf.     145,00
Totaal Naf.  2747.70

[3] De registratiekosten bij de Kamer van Koophandel en Nijverheid zijn afhankelijk van het nominaal kapitaal. [4] Het honorarium bedraagt Naf. 1950 voor een standaard oprichting. Voor een niet standaard oprichting zal het honorarium hoger uitvallen. Wij zullen u dit vooraf aangeven. [5] Omzetbelasting is niet verschuldigd door rechtspersonen die de zogenaamde ‘buitengaatse’ status hebben.

 

Personenvennootschappen

Voor het aangaan van een maatschap (stille vennootschap) of een openbare (commanditaire) vennootschap in een notariële akte dient u bepaalde gegevens en documenten aan te leveren.

Van de vennoten ontvangen wij:

 • Achternaam;
 • Adres;
 • Telefoonnummer;
 • Geboortedatum & -plaats;
 • Huwelijkse staat;
 • Nationaliteit;
 • Naam van de vennootschap;
 • Adres van de vennootschap;
 • Doel van de vennootschap;
 • Inbreng van elk der vennoten bij het aangaan van de vennootschap.

Documenten:

 • kopie identiteitsbewijs en bewijs van adres van de vennoten.

Kosten:

De kosten zijn afhankelijk van de door ons bestede tijd en bedragen minimaal Naf. 1950,00.