Familierecht

Het personen- en familierecht is een veelomvattend rechtsgebied. Het omvat onder andere regelingen omtrent het huwelijksvermogensrecht en het erfrecht.

Het huwelijksvermogensrecht regelt de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk. Partners kunnen voor of tijdens het huwelijk bepalen hoe ze gehuwd wensen te zijn door het laten opmaken van huwelijksvoorwaarden bij de notaris. Mochten de partners niets geregeld hebben dan bepaalt de wet dat ze binnen gemeenschap van goederen zijn gehuwd. Het huwelijk kan door overlijden of door echtscheiding worden ontbonden.

Bij het overlijden van een persoon regelt het erfrecht wie de erfgenamen zijn en de rangorde waarin de erfgenamen aanspraak maken op de erfenis. In de wet staan ook de vereisten waaraan een testament moet voldoen.

De notaris kan u op verschillende rechtsgebieden behulpzaam zijn. U kunt bij de notaris terecht voor onder andere:

  • juridisch advies met betrekking tot en het laten opmaken van huwelijksvoorwaarden of een samenlevingovereenkomst;
  • voor het laten opmaken van een testament, verklaringen van erfrecht of volmacht; en
  • de boedelverdeling van een nalatenschap of ontbonden huwelijksgoederengemeenschap.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen ons kantoor

Testament

Een testament is een notariƫle akte waarin de erflater een regeling treft voor zaken die moeten gebeuren na zijn overlijden.

Lees meer

Nalatenschap

Als iemand overlijdt worden de nabestaanden geconfronteerd met allerlei financiƫle en juridische zaken die geregeld moeten worden.

Lees meer

Huwelijkse voorwaarden

In het huwelijksvermogensrecht wordt bepaald dat als een man en een vrouw met elkaar trouwen zonder dat er van te voren huwelijkse voorwaarden zijn opgemaakt, er een gemeenschap van goederen ontstaat.

Lees meer

Samenlevingsovereenkomst

Het samenlevingscontract is een schriftelijke overeenkomst tussen partijen die samenwonen of gaan samenwonen waarbij er onderling afspraken worden gemaakt met betrekking tot die samenleving.

Lees meer

Benodigde documenten

Voor het laten opmaken van een testament zijn de volgende documenten nodig

Lees meer